11 Ocak 2011 Salı

Emenike'ye Sahip Çıkalım

Bugün Sevgili Bener Onar'ın blogunda görünce ben de kendi bloguma taşımak istedim.
Sadece futbolseverlerin degil, insan haklarına duyarlı herkesin önemle üzerinde durması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Bener Onar'ın ilgili yazısı için... http://antoniobenerrivo.blogspot.com/2011/01/karabuk-uyuma-emenikeye-sahip-ck.html

10 Ocak 2011 Pazartesi

İstanbul Oyuncak Müzesi - Sunay Akın

Çok uzun zamandır yapmayı istediğim ama gerek iş yoğunluğu gerekse tembellik nedeni ile sürekli ertelediğim şeylerden bir tanesini bu hafta sonu yapabildim. Açıldığı ilk günden beri gitmek istediğim Sunay Akın’ın oyuncak müzesini ziyaret ettim. Hem de öyle üstün körü bir ziyaret değil, tam 2,5 saat boyunca, tüm detayları inceleyip özümseyerek…
Sunay Akın’ın birkaç konferansını izleme şansı bulmuş bir kişi olmam nedeni ile zaten kendimi başka bir dünyaya girmek konusunda hazırlamıştım. Fakat o güzel konaktan içeriye ilk adımımı attığım andan itibaren,  yaşadığım duyguları önceden tahmin edebilmemin pek de mümkün olmadığını anladım.
Her döneme ait oyuncakların sergilendiği müzede, sadece oyuncakları değil; bu oyuncakların temsil ettikleri dönemleri de detaylı birşekilde görmek mümkün. II. Dünya Savaşı dönemi oyuncakları, 1910’larda yapılmış ve o dönemin çocukların hayallerini süsleyen ev minyatürleri, insanoğlu Ay’a ayak basmadan önce o dönem çocuklarının oynadıkları UFO oyuncakları ve daha neler neler…
Daha fazla detay vererek oraya gideceğiniz zaman duyacağınız heyecanı azaltmak istemiyorum.
Müzenin internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

7 Ocak 2011 Cuma

T.F.F.'den Kamuoyuna Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamanın özeti, aksiyon alınması için gerekçeli kararın beklendiği...

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu, Anayasa Mahkemesi’nin 6 Ocak 2011’de 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile ilgili verdiği kararlara ilişkin bir açıklama yaptı. Anılan kararla, Tahkim Kurulu’nun kararlarının kesin ve nihailiği hususunun bir kez daha aydınlığa kavuşturulduğunun ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin henüz yayınlanmayan gerekçeli kararının beklenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamanın tam metni şöyle:   

Anayasa Mahkemesi söz konusu toplantıda;

“Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” şeklindeki 4. fıkrasının  “Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar” şeklindeki ifadesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş ve bu fıkranın sadece “ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” şeklindeki ifadesini iptal etmiştir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararında, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin;  

“Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir” şeklindeki 1. fıkrasının, 

“Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF talimatlarının yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren yedi gündür” şeklindeki 2. fıkrasının

“Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler TFF Statüsünde belirlenir. Tahkim Kurulunun işleyişi ve usul kuralları TFF tarafından çıkarılacak talimatta yer alır” şeklindeki 3. fıkrasının Anayasaya aykırılık iddialarını reddetmiştir.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin önceki içtihatlarına uygun şekildeki bu kararıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun görev ve yetkisi ile kararlarının kesinliği ve nihailiği hususunu bir kez daha aydınlığa kavuşturmuştur. 
Anayasaya Mahkemesi’nin bu kararıyla ortaya çıkacak yeni uygulamanın kapsam ve içeriğinin ancak konuya ilişkin gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra değerlendirilebileceği açıktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu